ועד רופאי ביה"ח אסותא אשדוד

פגישה עם מנכ"ל בית החולים

לרופאי אסותא אשדוד,
 
10 לינואר נבחר כיום הרופא – ועד הפעולה של רופאי אסותא אשדוד מאחל לכל רופאי בית החולים  "יום רופא שמח".
נאחל לכולנו שבשנה הקרובה נזכה לפחות אלימות מצד הקהל ושנצליח להעניק למטופלים ולמטופלות שלנו את הרפואה הנכונה שלשמה בחרנו את המקצוע.
 
ביום שני האחרון נערכה פגישת הכרות של ועד הפעולה עם מנכ"ל בית החולים, ד"ר ארז בירנבוים.
מטרת הפגישה הייתה לייצר דרכי תקשורת פתוחה ושיתוף פעולה בין נציגי הרופאים והנהלת בית החולים שיאפשר התמודדות עם אתגרי בית החולים העובר משלבי ההקמה לשלב השגרה וההתקדמות.
הועלו במפגש מספר נושאים:
1. חתימת ההסכם הקיבוצי מול הר"י התעכבה אך בימים אלה יוגש נוסח ראשוני שיאפשר התקדמות מהירה לחתימה בחודשים הקרובים עם מעורבותו של המנכל.
2. ארוחות לילה ביחידות בהן נדרשים רופאים להישאר ערים כל הלילה – תיבדק אפשרות לספק מזון נוסף ביחידות אלה )כגון חדר לידה(
3. שעות חסר חודשיות – רופאים יוכלו להגדיר שעות חסר כשעות חופש על פי רצונם.
4. שעות נוספות – לרופאי בית החולים מאושרות 10 שעות נוספות כחריגה חודשית.
רופאים המבצעים שעות נוספות מעבר לחריגה זו יתוגמלו רק במידה ומנהל המחלקה שלהם יקבל את אישור ההנהלה לחריגות אלה, על כן יש לעודד רופאים להעלות את נושא השעות הנוספות החריגות מול מנהל המחלקה שלהם בכדי לקבל את התגמול המגיע להם.
5. עבודה מעבר ל- 26 שעות – חריגה של שעות מעבר ל- 26 שעות היא עבירה על החוק ולכן יש למנוע אירועים כאלה בכל מחיר.
מונו רופאים בכירים כנאמני מתמחים בכל מחלקה והם מקבלים מדי חודש את רשימת החריגות המחלקתית במטרה למנוע אירועים כאלה ברמה המחלקתית . נאמני המתמחים אמורים להציג את החריגות באופן שמי למנהל המחלקה בכדי לפתור את הבעיות באופן פרטני.
6. ועד הרופאים ייפגש באופן קבוע עם מנכל בית החולים ויו"ר הועד יוזמן לפורום מנהלי המחלקות בכדי לחזק את הקשר בין ההנהלה ורופאי בית החולים.
7. שינה של שעתיים במהלך תורנות – מתמחים אשר לא מצליחים לקבל לפחות שעתיים מנוחה במהלך תורנות יפנו למנהל המחלקה בנושא. מנכל בית החולים מוכן לשקול תקינה של רופאים במחלקות בהן קיימת תקינה חסרה שבגינה העומס בתורנות לא מאפשר מנוחה לתורנים.
8. חופשה שנתית - לבקשת הועד הוארכה תקופת הניצול של מינימום ימי החופש השנתיים עד סוף פברואר. אנא פנו למנהלי המחלקות לתכנן את החופשות השנתיות מראש בכדי למנוע הצטברות לקראת סוף השנה - כולנו זקוקים לחופש שנתי ואין סיבה לוותר עליו.
 
לאחרונה הושק אתר חדש של ועד בית החולים. אתם מוזמנים להתעדכן בפעילות הוועד באתר ולשלוח לנו הודעות, מסרים ורעיונות לשיפור תנאיי העבודה בבית החולים.
נשמח להתייחס ולעזור ככל שניתן.
 
חג רופא שמח,
ועד הפעולה רופאי אסותא אשדוד