ועד רופאי ביה"ח אסותא אשדוד

תוספת לחוזר מנכ"ל בנושא חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ועובדי מערכת הבריאות