ועד רופאי ביה"ח אסותא אשדוד

הארכת הסדר תורנויות שליש במחלקות בבתי החולים

תאריך: 31 ינואר 2021
סימוכין: 0033-2021
לכבוד
יושבי ראש הועדים בבתי החולים
שלום רב ,
הנדון: הארכת הסדר תורנויות שליש במחלקות בבתי החולים
במהלך השבועות האחרונים קיימנו מספר דיונים עם משרד הממונה על השכר באוצר לאחר שנודעה שוב, כוונתו
לבטל את הסדר תורנויות השליש בשנת 2021 .
במשא ומתן שהתקיים עם משרד האוצר בהשתתפות ד"ר ליאור אונגר - יו"ר פורום המומחים הצעירים, אשר
אליהם בעיקר נוגע אופן ביצוע תורנויות השליש, חזרנו והבהרנו למשרד האוצר את חשיבותן של תורנויות השליש
ונוכחותם של רופאים במחלקות בבתי החולים בשעות אחר הצהריים והערב, הן לטובת המטופלים והן לטובת
הרופאים התורנים, קל וחומר בימים אלה בהם מתמודדים הצוותים הרפואיים עם משבר הקורונה.
משרד האוצר הבין את חשיבות תורנויות השליש, אך ביקש לאפשר לבתי החולים גמישות לשבץ רופאים בתורנויות
שליש גם במחלקות אחרות, שאינן מחלקותיהם הקבועות של הרופאים.
נוכח העובדה כי בימים טרופים אלה לעיתים אכן מתעורר צורך בקבלת סיוע מרופאים מומחים ממחלקות אחרות,
הבענו הסכמתנו לשיבוצם של רופאים בתורנויות שליש גם במחלקות אחרות, אך זאת בכפוף לכך כי העברתו
למחלקה אחרת יש בה כדי ליתן ערך מוסף לעבודה הקלינית באותה המחלקה וכי עבודתו בה תהיה כרופא מומחה
בתחום מומחיותוו הכשרתו המקצועית .
עוד הבהרנו כי הר"י והרופאים שומרים על כל זכויותיהם שלא לבצע תורנויות שליש במחלקות אחרות שאינן
מחלקות האם של הרופאים, לאחר תום משבר הקורונה.
לאור האמור לעיל, אנא עדכנו את הרופאים כי מתווה תורנויות השליש הוארך לשנה נוספת עד ליום 31.12.2021 וכי
מומחים צעירים שיבקשו לבצע תורנויות שליש, זכאים לבצע ללא התנייה כלשהי, עד ארבע תורנויות שליש לחודש.
בתורנויות השליש הם יעסקו בפעילות קלינית במחלקתם ובמידת הצורך גם במחלקות אחרות וזאת רק בתחום
מומחיותם והכשרתם.
בברכה ,
פרופ' ציון חגי
יו " ר ההסתדרות הרפואית בישראל
 

לקריאת המסמך המקורי: https://ima-contentfiles.s3.amazonaws.com/0033.pdf