ועד רופאי ביה"ח אסותא אשדוד

חידוש פוליסה לביטוח אחריות מקצועית רפואית

הנדון: חידוש פוליסה לביטוח אחריות מקצועית רפואית 18.12.2020 מיום לתקופה

1 .כידוע, לביה"ח הסדרי ביטוח המורכבים מקרן פנימית שמכסה את פעילות ביה"ח והרופאים ברובד ראשון ופוליסת ביטוח באמצעות מבטחים מסחריים ברובד נוסף. הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית רפואית של אסותא אשדוד המהווה את הרובד הנוסף )"הפוליסה"( עומדת לפקוע ביום 2020.12.17.

2 .בימים אלה אנו בעיצומו של הליך חידוש הפוליסה. המדובר בהליך מורכב שאורך מספר חודשים אך עיקרו מתנהל מול מבטחים בישראל ו/או בחו"ל בשלושת השבועות שקודמים למועד פקיעת הפוליסה.

3 .אנו נמצאים כיום בשלב מו"מ מתקדם בעניין תנאי חידוש הפוליסה ועושים כל שביכולתנו להשיג את התוצאה המיטבית הן מבחינת עלותה והן מבחינת היקף ותנאי הכיסוי עבור ביה"ח ועבור רופאיו.

4 .ביה"ח לא פעל ולא יפעל בשום שלב ללא ביטוח.

5 .אנו מאמינים כי בימים הקרובים יושלם הליך המו"מ מול המבטחים וביה"ח יוכל להביא לאישור האורגנים המוסמכים את תנאי חידוש הפוליסה, כאשר מיד לאחר מכן תופק הפוליסה ויומצאו אישורי הביטוח לרופאי ביה"ח. 6 .ככל שיידרש, עומדת לרשות ביה"ח האופציה להאריך את הפוליסה לתקופה של עד שבועיים לצורך מיצוי והשלמת התהליך

 

לצפיה במכתב המקורי: https://www.ima.org.il/userfiles/image/18.12.20.pdf