ועד רופאי ביה"ח אסותא אשדוד

תרומת מפעל הפיס לחדרי מנוחה ורגיעה עבור צבעים רפואיים