ועד רופאי ביה"ח אסותא אשדוד

פעילות הועד

1.    ועד הרופאים מקיים שורה של פעילויות שנועדו להשיג את המטרות. בישיבות הוועד נידונים נושאים העולים על הפרק מהרופאים, ההנהלה, וארגוני הרופאים.
2.    הוועד מלווה כל רופא שנזקק לייעוץ או ליווי בעת בירור משמעתי או אחר אם על ידי נציג הוועד או על ידי מינוי של עורך דין חיצוני
3.    הוועד מקיים משא ומתן עם גורמים מסחריים שונים על מנת להשיג הטבות לרופאי בית החולים
4.    הוועד מקיים קשר רציף עם כל גורמי ההנהלה על מנת לטפל בנושאים ספציפיים: שינויים ארגוניים, עזרה בקשר עם רופאים , בירורים מול ניהול סיכונים, והשתתפות בצוותים עם     הנהלת המוסד.
5.    פתרון בעיות ספציפיות של רופאים מול מנהלים, מול הנהלת הארגון וסכסוכים בין רופאים
6.    הטמעת התפקיד "נאמן מתמחים" בכל מחלקה לשם שמירה על תנאי המתמחים.