ועד רופאי ביה"ח אסותא אשדוד

מטרות הועד

1. לשמור על זכויותיהם ומעמדם של הרופאים בכל הנושאים קשורים בעבודתם
2. להוות הגוף המקשר בין רופאי המרכז הרפואי ובין ארגון רופאי המדינה וההסתדרות הרפואית ומוסדותיה – כגון הלשכה לאתיקה, המועצה המדעית ועוד
3. לשמש קול לרופאי בית החולים במגעים השונים עם ההנהלה ולעזור לרופאים להביע את עמדותיהם בפני הנהלת הארגון
4. לייצג רופאים מול משרד הבריאות ומול הנהלת בית החולים
5. לעזור בפתירת סכסוכים בין רופאים
6. לאכוף כללי עבודה של מתמחים על פי ההסכמים והנחיות המועצה המדעית
7. למנף את הכוח הצרכני של ציבור הרופאים להטבות שונות מול חברות מסחריות, בנקים וחברות ביטוח.